Tag Archives: phát triển đô thị

Đối thoại Chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị

Ngày 20/04/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD), Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN- Habitat), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Interim workshop on National Urban Development Strategy/ Hội thảo xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia

Urbanization in Vietnam has been increasing in recent years with the urban population accounting for 35.7% of the total population and is expected to reach 40% by 2020. To help guide decisions about how to manage this change, the Urban … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment