Tag Archives: hội nghị khu vực châu á thái bình dương về giảm nhẹ rủi ro do thiên tai

Hội nghị khu vực Châu Á Thái Bình Dương về giới và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai

Ngày 16/5/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về Giới và Giảm thiểu rủi ro thiên tai với mục đích nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment