Tag Archives: hệ thống cảnh báo lũ sớm

Local Authorities and Communities Working Together to Build Resilience

ISET projects to deliver an early warning system for floods, riverbank erosion control measures and reducing the prevalence of dengue fever, all have something in common; successful collaboration between the community and government. In Quy Nhon, local communities, with training … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 – Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu (BĐKH) do Vương quốc Bỉ tài trợ đã tổ chức hội … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment