Tag Archives: GRC

Giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực đô thị

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc gia về Giảm thiểu rủi ro thiên tai khu vực đô thị. Tham dự Hội thảo có bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , | Leave a comment