Tag Archives: flood shelter

Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 – Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu (BĐKH) do Vương quốc Bỉ tài trợ đã tổ chức hội … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

The “Community Oriented Approaches to Flood Early Warning and Risk Reduction – Experiences from Quy Nhon, Binh Dinh Province” Workshop

Thursday, 26 May 2016. QUY NHON – a Workshop was held with the stakeholders of the Belgian-supported program for Integrated Water Management and Urban Development in Relation to Climate Change on Community Oriented Approaches to Flood Early Warning and Risk … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, flood management | Tagged , , | Leave a comment