Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Quang cảnh hội thảo tập huấn nhân rộng ở Hà Nội (11/04/2017)

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng phức tạp và trầm trọng. Viễn cảnh này đặt ra một yêu cầu cấp thiết đối với các đô thị trong việc đánh giá khả năng tồn tại, ứng phó, thích nghi, và phát triển của các cư dân, cộng đồng, tổ chức, cơ sở hạ tầng, cũng như các cơ chế chính sách của mình trước những áp lực và cú sốc mà BĐKH có thể gây ra. Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Takeaway Points from the Training on Storm-resistant Housing Design and Construction in Da Nang

Training session at community level in Da Nang city

Da Nang is one of the cities that is most affected by climate change in Vietnam because of storm surges and typhoons that take place almost every year. For the past month, ISET and the city of Da Nang organized 11 training sessions on housing design and construction in typhoon-affected areas to explore pathways for scaling up a storm-resilient housing model to the whole city. The trainings took place in 7 districts of Da Nang and are part of the feasibility study project funded by the Asian Development Bank (ADB) with participation from 347 people representing both governmental and non-governmental sectors. At the community level, there were 8 technical training sessions within different wards and communes whose local houses are seriously unsafe to storms. A number of these unsafe homes will be rebuilt and retrofitted in the coming months under the Nordic Development Fund (NDF) project.

Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”

   “Để có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt, chúng ta không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà cần biết cách huy động các chuyên gia trong nước, các bộ, ngành địa phương cùng chung sức xây dựng”. Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017” diễn ra chiều 17/4, tại Hà Nội. Hội nghị do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức.

Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Đối thoại Chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị

Ngày 20/04/2017, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế(OECD), Chương trình Định cư Con người Liên hợp quốc (UN- Habitat), Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Hội thảo Đối thoại Chính sách đô thị hướng tới chương trình nghị sự mới cho đô thị.

Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment