Giới Thiệu

Cộng đồng Hành động Thích ứng với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị (UCR-CoP) (read in Tiếng Anh/English)

Screen Shot 2015-03-08 at 12.06.56 AMUCR-CoP là gì?

Cộng đồng hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu (URC-CoP) được thành lập vào tháng 12 năm 2011 trong khuôn khổ Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF), xuất phát từ nhu cầu chia sẻ và học hỏi từ kinh nghiệm thực tế của nhiều bên liên quan khác nhau hoạt động trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH. (Click hình bên trái hoặc ở đây để xem tờ rơi về UCR-CoP)

UCR-CoR là một diễn đàn cho các cá nhân, nhóm cộng đồng, tổ chức xã hội dân sự, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế và các cơ quan chính quyền từ trung ương đến địa phương, nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực thích ứng với (BĐKH) ở đô thị.


Các mục tiêu chính của UCR-CoP

  • Nâng cao năng lực: Tạo điều kiện cho các thành viên tiếp cận các thông tin liên quan, các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, các sự kiện đang diễn ra cũng như cơ hội tài trợ về ứng phó với BĐKH ở đô thị;
  • Chia sẻ nguồn lực: Chia sẻ các thực hành tốt, trả lời các câu hỏi mà các bên quan tâm, kết nối các nguồn lực và nguồn dữ liệu hữu ích cho các thành viên;
  • Vận động: Cung cấp một cơ chế cho các thành viên nhằm xây dựng các chương trình vận động chung về ứng phó với BĐKH, xây dựng quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong việc điều phối, đối thoại và vận động ứng phó với BĐKH cũng như tham gia vào quá trình lập chính sách ở cấp quốc gia và địa phương.

Ai có thể tham gia UCR-CoP?

UCR-CoP là một diễn đàn mở cho tất cả các tổ chức và cá nhân quan tâm, và đang thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH cho các thành phố của Việt Nam. Mạng lưới của UCR-CoP hiện đang kết nối khoảng 100 tổ chức trong nước và quốc tế, cũng như các cá nhân là chuyên gia, nhà hoạt động trong các lĩnh vực giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển đô thị và thích ứng với BĐKH.

Các thành viên của UCR-CoP đang tích cực hoạt động nhằm:

  • trao đổi kiến thức và cùng nhìn nhận một cách nghiêm túc về các hoạt động liên quan đến thích ứng với BĐKH ở khu vực đô thị;
  • xây dựng các quan hệ phối hợp mới giữa các tổ chức và các ngành khác nhau;
  • tổ chức các hội nghị, tập huấn và thăm quan thực địa;
  • chia sẻ, kết nối các nguồn lực, sự kiện và năng lực
  • hỗ trợ các thành viên khác khi có yêu cầu.

UCR-CoP tổ chức các cuộc họp thường xuyên và mang đến cơ hội tương tác cho các thành viên thông qua trang blogLịch sự kiện của UCR-CoP.


UCR-CoP hoạt động như thế nào?

Cộng đồng UCR-CoP được sự hỗ trợ của Diễn đàn đô thị Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy các đối thoại và chia sẻ kiến thức giữa nhiều bên liên quan khác nhau, nhằm đóng góp phần tích cực cho công tác xây dựng và thực hiện chính sách, và nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam.

UCR-CoP có một nhóm thành viên chủ chốt giúp hỗ trợ qua trình trao đổi thông tin giữa các thành viên, tổ chức các cuộc họp và lập kế hoạch hàng năm. Nhóm các thành viên chủ chốt ban đầu này bao gồm:


Để kết nối với UCR-CoP

Hãy tham gia vào mailing list để trở thành thành viên của UCR-CoP và nhận các thông tin cập nhật thường xuyên, các sự kiện và newsletter hàng quý của UCR-CoP. Để biết thêm thông tin, xin gửi email về địa chỉ ucrmoderator@gmail.com.

Để thường xuyên được cập nhật những thông tin mới nhất về công tác xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH ở đô thị, xin hãy đăng ký với trang blog của UCR-CoP bằng cách nhấn “Follow” ở góc dưới bên phải màn hình.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về tầm quan trọng của khả năng thích ứng với BĐKH ở đô thị.

UCR-CoP tự hào được hỗ trợ cho Mạng lưới các Thành phố Châu Á có Khả năng Chống chịu với Biến đổi Khí hậu (ACCCRN). Đây là một diễn đàn cho các cá nhân và tổ chức mong muốn góp phần xây dựng kiến thức, tiếp cận nguồn lực và đem lại tác động nhằm xây dựng khả năng chống chịu với BĐKH ở khu vực châu Á. Hãy click vào đây để đăng ký trở thành thành viên của mạng lưới này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s