Author Archives: tranthanhdn92

Leadership for city-to-city learning on adaptation training course

On 27-29 March, 2017, “Leadership for City-to-City Learning on Adaptation Training Course” jointly organized by Center of Water Management and Climate Change – Vietnam National University, Ho Chi Minh City (VNU-WACC), Institute for Water Education   UNESSCO-IHE, and Asian Institute of Technology … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Leave a comment

Đào tạo kỹ năng thích ứng cho các nhà lãnh đạo thông qua mô hình học tập giữa các thành phố

Từ ngày 27-29/3/2017, Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (VNU-WACC), Viện Giáo dục nước UNESSCO – IHE, Hà Lan và Viện Công nghệ Châu Á tại Việt … Continue reading

Posted in Working Group Meeting | Leave a comment