Một số hiện tượng thời tiết cực đoan năm 2016

Năm 2016, thiên tai xảy ra nhiều và nặng nề làm cho nước ta thiệt hại khoảng 1,7 tỷ USD (tương đương 1% CGD). Bão phức tạp, lũ cực lớn, mưa tuyết, hạn hán – xâm nhập mặn, lốc xoáy là những thiên tai khắc nghiệt trong năm.

456

(Bảo Châu – Bài gốc đăng tại website Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu)

 

 

 

 

This entry was posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s