Đà Nẵng – Giải bài toán cân bằng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu

Ngày 29/12/2016, tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Chương trình Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với Biến đổi khí hậu (gọi tắt là ACCCRN), Văn phòng biến đổi khí hậu tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả và tổng kết Tiểu dự án “Đánh giá toàn diện nhằm hướng đến khả năng chống chịu biến đổi khí hậu đối với nguồn tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng” (gọi tắ là dự án tài nguyên nước) do Quỹ Rockefeller tài trợ, thông qua Viện Chuyển đổi môi trường và xã hội Hoa Kỳ (ISET).
Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Hồ Kỳ Minh- phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo, ngoài ra còn có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố, các thành viên trong Ban quản lý dự án, tổ kỹ thuật, đại diện cơ quan tài trợ, đối tác hỗ trợ kỹ thuật, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước. Nội dung Hội thảo nhằm tổng kết, chia sẻ kết quả, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án Tài nguyên nước tại thành phố Đà Nẵng từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp trong công tác quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong thời gian tới.

Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND thành phố, Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, sự điều phối của Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu; sự tư vấn của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên; sự hỗ trợ và linh hoạt của Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã hội Hoa Kỳ cùng sự phối hợp nhiệt tình của các sở,ban, ngành, dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và thực sự có ý nghĩa thiết thực cho thành phố.

Đánh giá chung về kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Ông Đinh Quang Cường, Chánh Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố cho biết: Dự án được UBND thành phố phê duyệt triển khai trong 2 năm từ 2013-2014, nhưng do áp dụng những phương pháp tiếp cận, công cụ mới và việc thu thập, hồi cứu dữ liệu cho mô hình gặp nhiều khó khăn nên dự án đã kéo dài đến năm 2016. Tuy nhiên, dự án đã đạt được những kết quả to lớn và thiết thực như: Đây là dự án đầu tiên, đánh giá khá toàn diện, đầy đủ, áp dụng kiến thức, công cụ tiên tiến trên thế giới về vấn đề nguồn tài nguyên nước ở thành phố Đà Nẵng, đã đưa ra một bức tranh tổng thể về hiện trạng và công tác quản lý nguồn tài nguyên nước của thành phố; Đã thu thập, tổng hợp bộ cơ sở dữ liệu “khổng lồ” “đầy đủ” liên quan đến hiện trạng nguồn Tài nguyên nước thành phố lưu vực Vu Gia – Hàn và Cu Đê; Xây dựng Mô hình WEAP của Đà Nẵng: Sử dụng dự báo nguồn nước đến và nhu cầu sử dụng nước trong bối cảnh phát triển đô thị và biến đổi khí hậu phục vụ cho công tác lập kế hoạch nguồn tài nguyên nước của thành phố; Dự án cũng đã nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ sở ngành thành phố, tạo cơ hội chia sẻ trao đổi học hỏi kinh nghiệm các địa phương: Ninh Thuận, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Bình, Bắc Ninh, Quảng Ninh…. về công tác quản lý tài nguyên nước.

Ngoài ra, dự án cũng đã hỗ trợ Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng thực hiện nghiên cứu, phân tích lựa chọn vị trí lấy nước trên sông Cu Đê phục vụ cho xây dựng nhà máy nước Hòa Liên; Huy động được sự tham gia các bên liên quan của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cùng đối thoại, chia sẻ về công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn; Hỗ trợ, kết nối các bên liên quan xây dựng 03 sản phẩm ký kết phối hợp với tỉnh Quảng Nam gồm 01 Quy chế phối hợp cấp tỉnh thành phố và 02 Kế hoạch cấp sở TN&MT, theo Kết luận số 26 giữa Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh Ủy Quảng Nam; Triển khai các hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn tài nguyên nước, tiết kiệm nước trong cộng đồng, xã hội….

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ông Hồ Kỳ Minh, Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố đánh giá cao nội dung kỹ thuật và kết quả của dự án trong công tác quy hoạch dài hạn đối với nguồn tài nguyên nước, cụ thể là phục vụ công tác quy hoạch cấp nước của thành phố. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực, nhiệt huyết của các đơn vị tham gia trong suốt quá trình triển khai dự án, trong việc thiết lập bộ cơ sở dữ liệu về khí tượng thủy văn, dự báo về phát triển kinh tế liên quan đến tiêu dùng nước, thiết lập công cụ đánh giá và lập kế hoạch nước…

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh đây là vấn đề mà thành phố rất quan tâm, trong thời gian tới làm thế nào để sử dụng hiệu quả, hữu ích kết quả của Dự án này vào công tác quản lý của các sở, ngành liên quan. Vì vậy đề nghị các sở, ngành liên quan xem xét việc tiếp tục cập nhật, phân tích để làm chủ công cụ WEAP, cố gắng sử dụng công cụ thường xuyên để tham mưu cho công tác chuyên ngành của đơn vị. Đây là một sản phẩm ứng dụng phục vụ cho công tác quản lý nên các ngành cần khai thác và sử dụng hiệu quả; Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chính trong công tác tham mưu cho Ban điều phối liên tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cũng liên quan đến vấn đề Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng. Đề nghị Sở TN&MT nghiên cứu sâu hơn các kết quả từ dự án này để tham mưu, đề xuất thành phố cần xây dựng nội dung, kế hoạch phù hợp để trao đổi việc hợp tác với tỉnh Quảng Nam. Và mong muốn ISET tiếp tục đồng hành để hỗ trợ thành phố trong phạm vi của Dự án “Hỗ trợ xây dựng thể chế liên tỉnh để nâng cao khả năng chống chịu ở lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn”. Chủ trương của thành phố là rất quan tâm đến các vấn đề phối hợp liên tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Do đó, sự hỗ trợ của ISET trong năm đầu triển khai này là rất quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã trao các sản phẩm từ dự án Tài nguyên nước thành phố Đà Nẵng cho đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT, Xây dựng, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH, Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng, Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng và ISET.

                                                                                                                         Quang Việt

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Vietnamese / Tiếng Việt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s