Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai khung hành động Sendai giai đoạn 2015-2030 về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”/ Workshop on “Developing a Building Plan and Roadmap for the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in Vietnam”

_MG_7207

“Chủ động để quản lý rủi ro thiên tai một cách hiệu quả” là nội dung chính được nêu ra tại hội thảo “ Xây dựng Kế hoạch và Lộ trình triển khai Khung hành động Sendai giai đoạn 2015-2030 về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 5-6/5/2016 tại Hà Nội.

Đại diện Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc về giảm nhẹ thiên tai cho rằng, để xây dựng được Khung hành động Sendai cấp quốc gia, Việt Nam cần đánh giá được rủi ro, xây dựng kế hoạch, chiến lược giảm nhẹ thiên tai tại từng địa phương. Đồng thời, xây dựng dữ liệu cơ sở và tăng cường hợp tác khu vực thông qua kế hoạch Khung hành động Sendai khu vực Châu Á.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết mỗi năm Việt Nam có trên 400 người chết, mất tích do thiên tai, thiệt hại vật chất lên đến hàng trăm triệu đô la và cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Vì vậy, Việt Nam định hướng đến năm 2030 cơ bản sẽ góp phần cùng các quốc gia đạt 7 mục tiêu toàn cầu của khung hành động Sendai, đồng thời đảm bảo sinh kế, sức khỏe, kinh tế – xã hội và môi trường bền vững an toàn hơn trước thiên tai. Trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc Khung hành động Hyogo về giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2005-2015 và đã đạt được những kết quả cụ thể trong giảm thiểu tác động của thiên tai tới cuộc sống kinh tế xã hội và môi trường.

Sendai là Khung hành động nhằm giảm thiểu rủi ro và thiên nhiên mà Việt Nam là một trong số 187 quốc gia trên thế giới đã thông qua vào tháng 3 năm 2015 tại Nhật Bản. Khung hành động Sendai có thời gian thực hiện  trong 15 năm (2015-2030) với 7 mục tiêu toàn cầu, 13 nguyên tắc chỉ đạo và 4 nhóm hành động ưu tiên.  Điểm mới của Khung hành động Sendai đó là tập trung quản lý những rủi ro ngay từ khi chưa xảy ra.

(Đăng lại từ website của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai)


“Be proactive to effectively manage disaster risks” was the main topic discussed in the “Developing a plan and roadmap for the implementation of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in Vietnam” workshop organized by the Ministry of Rural and Agricultural Development (MARP), in collaboration with the United Nations Development Program (UNDP) in Vietnam, on May 5-6, 2016 in Hanoi.

The UNDP representative on disaster risk reduction said that to develop a national action plan for the implementation of the Sendai Framework, it was necessary for Vietnam to assess risks and develop a disaster risk reduction plan and strategy for each individual province. At the same time, Vietnam needs to develop a database and strengthen regional cooperation through the Sendai Action Framework Plan in the Asia.

Each year, over 400 people die or go missing due to natural disasters in Vietnam that cause damage and losses valued up to several hundreds of millions of US dollars, said Mr Nguyen Van Tinh, Deputy Director of Water Resources Department under MARP. Vietnam is among countries extensively affected by climate change, he added. For this reason, Vietnam has oriented itself, together with other countries, towards fulfilling seven global targets of the Sendai Framework by 2030. Over the past few years, Vietnam has worked to implement the Hyogo Framework for Action 2005-2015 with specific achievements in reducing socio-economic and environmental impacts of disasters.

Vietnam is among 187 countries that ratified the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction in March 2015 in Japan. The Sendai Framework is set to last for 15 years, from 2015 to 2030, with seven global targets, 13 governing principles, and four priorities for action. The new thing that Sendai Framework brings about is concentration on tackling risks before they occur.

(Translated and re-posted from the Department of Natural Disaster Prevention and Control website)

This entry was posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s