Học bổng sau tiến sỹ UCRSEA tại Bangkok 2016

Dự án Hợp tác về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị ở Đông Nam Á (UCRSEA), do Viện Châu Á của trường Đại học Munk về các vấn đề toàn cầu tại Đại học Toronto và Viện Môi trường Thái Lan tại Bangkok, Thái Lan chủ trì, xin trân trọng giới thiệu chương trình học bổng sau tiến sỹ kéo dài một năm của dự án UCRSEA về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở khu vực đô thị, đặc biệt là ở khu vực sông Mekong. Chương trình học bổng này sẽ bắt đầu vào tháng 1/2016, với mức lương là $40,500 CAD/năm cộng các phúc lợi khác.

Hồ sơ đăng ký phải đươc gửi về Trường Đại học Munk về các vấn đề toàn cầu muộn nhất là trưa thứ tư, ngày 30/09/2015 (EST). Ban xét duyệt sẽ thông báo kết quả cho các ứng viên được chọn muộn nhất là ngày 1/11/2015.

Để tìm hiểu thêm thông tin về học bổng này, xin xem tại đây.

Xem hướng dẫn chi tiết cho về đăng ký hồ sơ tại đây.

Để tìm hiểu thêm về các cơ hội nghiên cứu khác thuộc chương trình UCRSEA, xin xem tại: http://urbanclimateresiliencesea.apps01.yorku.ca/research/research/

This entry was posted in Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s