Tìm kiếm ứng viên cho chương trình học bổng về chống chịu với biến đổi khí hậu ở đô thị tại khu vực Đông Nam Á

Dự án Hợp tác về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị ở Đông Nam Á (UCRSEA) kêu gọi các sinh viên cao học, các học giả và nhà nghiên cứu đăng ký tham gia chương trình học bổng nghiên cứu thực địa hoặc nghiên cứu tài liệu về vấn đề đô thị hóa và chống chịu với biến đổi khí hậu tại Cam-pu-chia, My-an-ma, Thái Lan và/hoặc Việt Nam. Dự án hợp tác UCRSEA quan tâm tới các vấn đề về tình trạng dễ bị tổn thương do BĐKH ở các khu vực đang trong quá trình đô thị hóa tại Đông Nam Á với mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu, và qua đó, phát triển kinh tế và xã hội.

Dự án có sự phối hợp của các tổ chức học thuật và nghiên cứu tại Canada, và các đối tác tại Cam-pu-chia, My-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.

Các đối tác ban đầu của dự án gồm có Viện Môi trường Thái Lan (TEI) Viện Môi trường Thái Lan (TEI), the Viện chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET-Quốc tế), Đại học TorontoĐại học York.

Hạn cuối: Thứ năm, ngày 01/10/2015 (các ứng viên nộp chậm sẽ không được xét hồ sơ)

Các thông tin về Điều kiện tham gia, Lợi íchCách Đăng ký học bổng có thể xem chi tiết trong file pdf ở đường link dưới đây (tiếng Anh):

UCRSEA Call for Research Grant Student Applications

UCRSEA Call for Research Grant Non-Student Applications

Để biết thêm thông tin, xem: http://urbanclimateresiliencesea.apps01.yorku.ca

This entry was posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s