Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam – 2015 và Hội nghị thường niên năm 2015 Diễn đàn đô thị Việt Nam

Ngày 29/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế và các thành viên Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam – 2015” và Hội nghị thường niên năm 2015. Trước đó, trong hai ngày 27 – 28/6/2015, một chương trình giao lưu thực tế Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh cũng đã được tổ chức tại Đà Nẵng.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Ban điều phối Diễn đàn đô thị Việt Nam, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh bày tỏ cám ơn các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng trong nước và quốc tế đối với công tác quản lý, phát triển đô thị nói chung và xây dựng đô thị Việt Nam tăng trưởng xanh nói riêng, đồng thời cho biết: Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững. Theo đó, các hành động của lĩnh vực đô thị là một trong những hành động được ưu tiên cao trong Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 – 2020.

Tại Hội thảo, các địa biểu đã được nghe các tham luận của đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chiến lược tăng trưởng xanh và tài chính khí hậu ở Việt Nam; tham luận của Bộ Xây dựng về thực tế triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh tại các đô thị Việt Nam của Bộ Xây dựng; “Kết hợp chính sách cho đô thị – nhiệm vụ của OECD” của Tổ chức OECD; “Xây dựng Chiến lược và lộ trình thực hiện tăng trưởng xanh Việt Nam trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương” của Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI); “Đô thị tăng trưởng xanh – thách thức, bài học thực tiễn và Chiến lược của Liên minh các đô thị” (CA); “Tăng trưởng xanh – nhìn từ góc độ quy hoạch đô thị xanh” của Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn quốc gia; “Hệ thống đánh giá công trình xanh Lotus” của Hội đồng công trình xanh Việt Nam, tham luận của đại diện tổ chức UN-HABITAT Việt Nam…

Toan canh.jpg

Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, các tham luận của các tổ chức trong nước và quốc tế đã cho thấy bức tranh chung và tầm quan trọng của việc thực hiện tăng trưởng xanh trên thế giới và đối với Việt Nam, các cách tiếp cận về tăng trưởng xanh cũng như các giải pháp thực hiện. Hội thảo cũng đã đưa ra những kinh nghiệm quý báu của quốc tế về tăng trưởng xanh rất có ý nghĩa đối với Việt Nam nói chung và Bộ Xây dựng nói riêng trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh của Bộ Xây dựng.

dai bieu.jpg

Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015 do Bộ Xây dựng và Diễn đàn Đô thị Việt Nam tổ chức là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn về xây dựng đô thị tăng trưởng xanh, đối thoại giữa thành viên của Diễn đàn đô thị với các cơ quan, tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực tăng trưởng xanh. Hội thảo cũng là dịp để trao đổi thẳng thắn về nhu cầu và khả năng của các bên, tìm ra các cơ hội hợp tác, hỗ trợ song phương và đa phương. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để định hướng các nhiệm vụ cụ thể cần được triển khai trước mắt cũng như lâu dài nhằm thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh phù hợp với điều kiện và đặc thù của hệ thống đô thị Việt Nam.

Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng và Ban điều phối Diễn đàn đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục từng bước triển khai các hoạt động, thực hiện có hiệu quả mục tiêu mà Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đã đề ra.

Kim Sơn – Theo bài trên trang web của Cục Phát triền Đô thị.

This entry was posted in Climate Change, green growth, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s