Nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự lớn mạnh của UCR-CoP năm 2015 – Kết quả từ cuộc họp lập kế hoạch

Hơn 20 đại diện các tổ chức trong nhóm thành viên chủ chốt của UCR-CoP đã tham gia cuộc họp tại Hà Nội vào ngày 03/03/2015 nhằm xây dựng kế hoạch và mục tiêu cụ thể cho các hoạt động của UCR-CoP trong năm 2015.

Blog 2

Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Cục Phát triển Đô thị, UN-HABITAT, BTC, Quỹ Châu Á, Quỹ Rockefeller, Spatial Decision, VUPDA, NISTPASS, GIZISET. Các thành viên đã cùng nhìn lại kế hoạch năm 2014 của UCR-CoP, điểm lại những thành công đã đạt được cũng như những thách thức chủ yếu đặt ra cho UCR-CoP trong năm tới. Trong năm 2014, UCR-CoP đã có nhiều hoạt động ở một số địa phương khác nhau của Việt Nam, các hoạt động này đã được chia sẻ trên trang blog của UCR-CoP. Tuy nhiên theo ý kiến của các thành viên, vẫn còn một số yếu tố đã làm hạn chế tiềm năng của UCR-CoP như văn hóa chia sẻ trong cộng đồng UCR-CoP còn chưa mạnh, chưa đặt ra được những nhiệm vụ mang tính cụ thể và khả thi mà các thành viên có thể cùng phối hợp để thực hiện.

2015 UCR CoP planning 01

2015 UCR CoP planning 02

Các thành viên thống nhất rằng mục tiêu chung của UCR-CoP vẫn là thúc đẩy quá trình xây dựng kiến thức mới và xây dựng năng lực nhằm thích ứng với BĐKH ở đô thị, lồng ghép khả năng thích ứng với BĐKH ở đô thị vào quá trình lập kế hoạch, và tác động đến các chính sách liên quan ở Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đặt ra các hành động ưu tiên và sản phẩm cụ thể cần hoàn thành trong năm nay. Các chia sẻ và thảo luận đã chỉ ra hai lĩnh vực được nhiều sự quan tâm và cần ưu tiên trong năm 2015 của UCR-CoP là: Hệ thống phát triển đô thị, và Quy hoạch đô thị. Đây là xuất phát điểm cho sự hình thành hai nhóm công tác chuyên đề của UCR-CoP:

  • Nhóm Hệ thống Phát triển Đô thị—do Quỹ Châu Á và UN-HABITAT làm đồng trưởng nhóm—sẽ rà soát lại hệ thống các luật và quy định ở Việt Nam, như Luật Quy hoạch, Chiến lược Phát triển Đô thị, và Quy định về phân loại đô thị, nhằm chỉ ra những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với các yêu cầu hiện nay về xây dựng khả năng thích ứng với BĐKH ở khu vực đô thị.
  • Nhóm Quy hoạch Đô thị—do Cục Phát triển Đô thị và ISET làm đồng trưởng nhóm—sẽ tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa tình trạng ngập úng ngày càng gia tăng ở các thành phố của Việt Nam với quá trình quy hoạch đô thị.

Hai nhóm công tác sẽ phối hợp tổ chức một loạt các sự kiện chia sẻ học hỏi đối thoại trong năm 2015, hướng đến xây dựng một bản tóm tắt chính sách chung để chia sẻ tại Ngày Đô thị Việt Nam vào tháng 11 năm 2015.

2015 UCR CoP planning 03

DSCF6884 copy

Tất cả các thành viên của UCR-CoP có thể đăng ký tham gia một hoặc cả hai nhóm công tác chuyên đề trên bằng cách điền vào bảng dưới đây từ nay đến ngày 20/03/2015. Sau ngày này, các nhóm sẽ lên kế hoạch cụ thể hơn về lịch họp và chương trình làm việc cụ thể.

Các nhóm công tác nhất trí sẽ thường xuyên cập nhật về các hoạt động và kết quả làm việc của nhóm trên trang blog của UCR-CoP và trên lịch chia sẻ chung. Và để tăng cường hơn nữa vài trò của mỗi thành viên UCR-CoP trong năm 2015, các thành viên cần tăng cường tương tác trên trang blog và có thể kết nối UCR-CoP với các mạng lưới liên quan mà họ tham gia bằng cách gửi thông tin tới địa chỉ ucrmoderator@gmail.com.

Thay mặt cho nhóm điều phối của UCR-CoP, chúng tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình hỗ trợ của tất cả các thành viên, hy vọng cộng đồng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được nhiều thành công hơn nữa trong năm 2015!

 

Nguyễn Anh Thơ và Ngô Phương Thanh, ISET-Vietnam

This entry was posted in Climate Change, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s