Bài học từ cơn bão nari

41 triệu Đô La Mỹ là con số ước tính thiệt hại của Đà Nẵng do cơn bão Nari đổ bộ vào Việt Nam sáng ngày 15 tháng 10, 2013

Ngay sau khi bão tan, ISET-Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đánh giá tình hình thiệt hại và khả năng chống chịu của các phường xã hưởng thụ dự án nhà ở phòng chống bão. Mặc dù quy mô của dự án khá khiêm tốn, nhưng tác động của dự án được cộng đồng và chính quyền địa phương đánh giá cao, đặc biệt sau trận bão Nari.

Mô hình nhà chống bão hiệu quả được chứng minh

Mô hình nhà chống bão hiệu quả được chứng minh

Báo cáo này chỉ ra thành công bước đầu của các nỗ lực can thiệp, hỗ trợ đối với 244 hộ dân ở thành phố Đà Nẵng nhằm mục tiêu xây dựng nơi trú ẩn an toàn với bão lũ. 100% các hộ đều chứng tỏ được khả năng thích ứng của mình khi trải qua cơn bão Nari, đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 15/10/2013.

Để tải báo cáo bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt xin truy cập: http://i-s-e-t.org/publications

Tác giả: TS. Trần Văn Giải Phóng, Phụ Trách kỹ thuật, ISET-Việt Nam

Read this post in English / Đọc bài viết này bằng Tiếng Anh

This entry was posted in Climate Change, Extreme weather, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s