Bài học từ lũ – Chương trình trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan

Tháng 5, 2013 – Chuyến trao đổi học hỏi giữa Việt Nam và Thái Lan được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam. Chương trình bao gồm chuyến đi thực địa và Hội thảo về Hội nhập khu vực tiểu vùng Sông Mekong mở rộng. Đây là lần đâu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các đại biểu là các chuyên gia, quan chức của Thái Lan và Việt Nam để cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các hành động thích ứng với Biến đổi Khí hậu đang diễn ra tại hai quốc gia, đặc biệt với quá trình hội nhập kinh tế khu vực hiện nay.

Dưới đây là đoạn phim ghi lại chương trình với những nhận định và dưới góc nhìn của các chuyên gia của Việt Nam và Thái Lan.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình ACCCRN do quỹ Rockefeller tài trợ.

About ISET-International

The Institute for Social and Environmental Transition (ISET) catalyzes transformative changes toward a more resilient and equitable future. Through research, training and implementation activities, we improve understanding and elevate the level of dialog and practice as society responds to natural resource, environmental and social challenges. We serve as a framework for equal collaboration among individuals and organizations in the North and South.
This entry was posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s