“Phát triển Đô thị Hợp nhất – hướng tới Các Đô thị Xanh và thích ứng với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam”

Image

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng (BXD), thay mặt Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã đồng ý tổ chức và tiến hành hội nghị chính vào ngày 24-25 tháng 10 tại Đà Nẵng.

Một cuộc thảo luận đa phương về các chủ đề quan trọng về phát triển đô thị hợp nhất tại Việt Nam sẽ được dành riêng tại hội nghị này. Có ba phiên họp chuyên đề sẽ diễn tra trong hội nghị:

  • Hướng tới các Đô thị xanh: Các phương pháp tiếp cận tích hợp về phát triển đô thị bền vững (được tổ chức bởi ADB phối hợp với GIZ, UN-HABITAT, MoNRE, UDA và CCCO)
  • Hướng tới khả năng chống chịu: Quản lý tích hợp các rủi ro lũ lụt đô thị (được tổ chức bởi GIZ phối hợp với BXD, VCAPS, CRURE/NIURP, CCCO Bình Định, SIUP, Challenge to Change và Đại học Cần Thơ và Đại học Bochum)
  • Lồng ghép Biến đổi khí hậu trong quy hoạch đô thị: Các công cụ cần và phương pháp tiếp cận hiện tại (được tổ chức bởi ISET/NISTPASS phối hợp với HIZ, CRURE/NIURP, Hiệp hội các nhà quy hoạch đô thị Việt Nam, DPA TP HCM, TP Vinh, Tổ công tác biến đổi khí hậu thành phố Huế, Quy Nhơn)

Xin mời các chuyên gia trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực đô thị tham gia chia sẻ kinh nghiệm. Danh sách khách mời cũng dành cho các nghiên cứu sinh thuộc các lĩnh vực, những nhà ra quyết định cấp quần chúng và tư nhân, các nhà hoạch định khu vực và địa phương; chúng tôi dự kiến có khoảng 300 khách mời tham dự. Đây sẽ là một cơ hội lớn để làm sáng tỏ thêm về các tiềm năng và ưu điểm riêng của hợp tác hướng tới tương lai đô thị xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trao đổi ý kiến và thông tin cũng như tìm hiểu về các phát triển gần đây!

This entry was posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s