Tag Archives: World Bank

Hạ tầng xanh: bài toán giải quyết đa mục tiêu cho đô thị

(TBKTSG Online) – Đầu tư hạ tầng xanh ở các đô thị đang là xu hướng của không ít nước trên thế giới. Ở Việt Nam, một số nơi cũng đang bàn chuyện đầu tư phát triển hạ tầng theo … Continue reading

Posted in flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

From Growth to Inclusive Green Growth: The Economics of Sustainable Development

Rapid growth is necessary to meet the urgent development needs of the world’s poor. But growth will be unsustainable in the long run unless it is both socially inclusive and green – the latter by ensuring that the earth’s natural … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh | Tagged , , , , , , , | Leave a comment