Tag Archives: WEAP

Áp dụng công cụ mô hình WEAP trong công tác quản lý lưu vực sông liên tỉnh

Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đang phải đối mặt với những thách thức muôn hình vạn trạng trong công tác quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, liên quan đến những thay đổi trong … Continue reading

Posted in flood management, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

WEAP modelling for understanding river basin dynamics

There a many facets to the existing problems facing Da Nang city and Quang Nam province of Vietnam related to their shared Vu Gia – Thu Bon river basin. These range from changed patterns of flooding, increased water shortage, to … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , | Leave a comment