Tag Archives: Vietnam City Resilience Index

Hội thảo cuối kỳ Dự án “Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam”

Ngày 27/9/2017, tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (thuộc Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường xã hội (ISET) tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án “Xây … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged | Leave a comment

UCR-CoP Workshop to Get Inputs for the Vietnam City Resilience Index Held on June 17 in Hanoi

On 17 June 2016, member of the UCR-CoP met to discuss the development of the Vietnam City Resilience Index (VN-CRI) which is being developed by The Asia Foundation (TAF), the Institute for Social and Environment Transition (ISET), the Urban Development … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Meeting Briefing | Tagged , , | Leave a comment