Tag Archives: Vẽ tranh

Bé vẽ tranh về biến đổi khí hậu

Từ năm 2011 đến nay, Văn phòng Biến đổi khí hậu đã tổ chức khá nhiều các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu cho các cấp, các ngành và cộng đồng. Trong khuôn … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , | Leave a comment