Tag Archives: Urban planning

Nature-Based Solutions for Building Resilience in Towns and Cities: Case Studies from the Greater Mekong Subregion

Green infrastructure can play a significant role in offsetting losses from climate-related disasters and contribute to building resilience through rehabilitation and expansion of natural ecosystems within built areas.

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Phòng tránh hạn, mặn ngay khi còn lũ!

Những ngày qua, khu vực Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên thuộc một số huyện của các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An đã có lũ về. Còn tại Vĩnh Long, 2 con nước giữa tháng 8 và đầu … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Đô thị ven biển dễ tổn thương

(Xây dựng) – Biến đổi khí hậu có biểu hiện ngày càng bất thường tại các đô thị ven biển. Song vấn đề mấu chốt là hầu hết các đô thị ven biển của Việt Nam chưa có quy hoạch … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

ACCCRN Champion: Prof. Luu Duc Cuong from Viet Nam Institute for Urban-Rural Planning (VIUP)

Prof. Luu Duc Cuong from Viet Nam Institute for Urban-Rural Planning (VIUP) highlighted as ACCCRN Champion of September 2016. The full article was posted on ACCCRN.net. Five years ago, Professor Luu Duc Cuong’s career took a significant turn. His moment … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment