Tag Archives: urban drainage

Đà Nẵng chi hơn 3.300 tỷ đồng xử lý nước thải, chống ngập

Vnexpress-Việc xây dựng thêm hệ thống xử lý thoát nước thải nhằm ứng phó với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp như từng xảy ra năm 2018. Ngày 3/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Sharing and collaboration at the heart of urban climate resilience: Contents from UCR-CoP workshop June 2015

Sharing the experience and knowledge of training and research projects on urban climate resilience in Vietnam, and seeking potential cooperation are key objectives in mind for all 30 members who participated in the sharing workshop of UCR-CoP. The event was … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment