Tag Archives: urban climate resilience

Joining efforts for Urban Climate Resilience in Vietnam – Results from UCR-CoP Discussions

Yesterday (May 16, 2017) in Hanoi, active participants of the UCR-CoP met for the second time in 2017 to share and update of their work in climate resilience building in various cities and levels in Vietnam. The meeting was organized … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Cuộc họp lần thứ nhất của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng

Sáng ngày 23 tháng 02 năm 2017, UBND tỉnh Quảng Nam và UBND thành phố Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức Cuộc họp lần thứ nhất năm 2017 của Ban Điều phối lưu vực sông Vu Gia – Thu … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Vietnamese Cities adopt measures to build resilience to Climate Change

City and local government officials shared lessons from their experience building resilience to climate change with an audience including national Ministries, city leaders, local champions, international agencies, NGOs and expert practitioners as part of the Asian Cities Climate Change Resilience … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment