Tag Archives: thich ung

Hạ tầng xanh: bài toán giải quyết đa mục tiêu cho đô thị

(TBKTSG Online) – Đầu tư hạ tầng xanh ở các đô thị đang là xu hướng của không ít nước trên thế giới. Ở Việt Nam, một số nơi cũng đang bàn chuyện đầu tư phát triển hạ tầng theo … Continue reading

Posted in flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Diễn đàn chia sẻ học hỏi ACCCRN khép lại với các bước tiếp nối vững chắc về khả năng chống chịu

Trong ngày thứ 3 và ngày cuối của diễn đàn, cả diễn giả và đại biểu tham dự đều tập trung vào các giá trị tiềm năng. Một mặt, diễn đàn cùng xem mạng lưới ACCCRN sẽ phát triển ra … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, environment protection, Extreme weather, flood management, urban planning, urban poverty, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Tạo cơ sở thực chứng qua Bộ chỉ số Chống chịu cho các Đô thị Việt Nam

Ngày 16/12/2015, các thành viên của Cộng đồng Hành động Thích ứng với BĐKH ở Đô thị (UCR-CoP) đã có cuộc họp nhằm chia sẻ kiến thức và quan điểm về xây dựng cơ sở thực chứng nhằm hỗ trợ … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment