Tag Archives: nghiên cứu

Học bổng sau tiến sỹ UCRSEA tại Bangkok 2016

Dự án Hợp tác về Chống chịu với Biến đổi Khí hậu ở Đô thị ở Đông Nam Á (UCRSEA), do Viện Châu Á của trường Đại học Munk về các vấn đề toàn cầu tại Đại học Toronto và … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , | Leave a comment