Tag Archives: ngày nước thế giới 2017

Ngày Nước Thế giới 2017 có chủ đề “Nước thải”

Chủ đề Ngày nước thế giới năm 2017 là “NƯỚC THẢI” (Waste water) cùng với chiến dịch “Tại sao là nước thải?” nhằm kêu gọi cộng đồng tiết kiệm nước và tái sử dụng nước thải.         … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment