Tag Archives: kịch bản biến đổi khí hậu

Đô thị thích ứng với ngập lụt

Áp dụng mô hình về thủy văn đô thị để biến nước lụt trở thành tài nguyên, thích ứng với ngập lụp đang được các nhà quy hoạch Việt nam nói chung và TP. HCM tính đến Xu hướng bão … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment