Tag Archives: khả năng chống chịu của đô thị

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 100RC với Cần Thơ

Nhân sự kiện thành phố Cần Thơ chính thức trở thành thành viên của Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100 Resilient Cities – 100RC), sáng ngày 06/6, Văn phòng Biến đổi khí hậu (CCCO) đồng … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , | Leave a comment