Tag Archives: ISET-Vietnam

Hội thảo công bố chiến lược xây dựng khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ đến năm 2030

Cũng như đa số các đô thị đang phát triển năng động trên thế giới, các thành phố ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức của thế kỷ 21. Ở Cần Thơ, những … Continue reading

Posted in flood management, green infrastructure, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Toàn cảnh về dự án nhân rộng mô hình nhà chống bão tại Quảng Trị, miền Trung Việt Nam

Dự án được thực hiện từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019 nhằm nâng cấp nhà ở của các hộ nghèo và cận nghèo sinh sống tại những khu vực dễ bị tổn thương ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

How Two Cities Are Collabrating to Reduce Flood Risk in Vietnam

Da Nang is the third largest city and one of the three largest ports in Vietnam, and the economic hub of the central region. Hoi An, 30 km to the south in Quang Nam province, is a UNESCO World Heritage … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vietnamese Cities adopt measures to build resilience to Climate Change

City and local government officials shared lessons from their experience building resilience to climate change with an audience including national Ministries, city leaders, local champions, international agencies, NGOs and expert practitioners as part of the Asian Cities Climate Change Resilience … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, flood management, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment