Tag Archives: ipcc

Diệt vong trước mắt

Báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên chính phủ Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (IPCC) cho biết con người chỉ còn lại 12 năm nữa để giảm mạnh lượng khí thải carbon. Bằng không, những hậu … Continue reading

Posted in Climate Change, Mitigation, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment

Workshop Looks at Vietnam’s Response to Climate Change

Hanoi (VNA) – Experts recommended Vietnam invest more in climate change adaptation at an international workshop in Hanoi on October 24 on the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)’s achievements and Vietnam actions in climate change. Speaking at the event, … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment