Tag Archives: housing

Giới thiệu Tập sách hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà chống bão

Trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu khả thi nhân rộng mô hình nhà ở chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu”, ngày 13-3, Sở Ngoại vụ thành phố phối hợp với Ngân hàng … Continue reading

Posted in Climate Change, climate resilient housing, disaster risk reduction, urban poverty, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Technical Handbook on Design, Construction and Renovation of Typhoon-Resilient Low-Income Housing

Central Vietnam is vulnerable to climate-related hazards such as typhoons and floods and often affected by typhoons that cause extensive damage to housing, especially those of the poor, near-poor, and low-income population. Such damage has been witnessed repeatedly in the … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Urban resilience | Tagged , , , , | Leave a comment

Sổ tay Kỹ thuật Công tác Thiết kế, Xây dựng và Sửa chữa Nhà chống bão cho Hộ thu nhập thấp

Các tỉnh thành Miền Trung Việt Nam dễ bị tổn thương với những hiểm họa khí hậu như bão và lũ lụt và thường phải chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, đặc biệt đối với nhóm hộ nghèo, … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Lessons learned from Typhoon Nari

41 million USD – that’s the estimated total damage to Da Nang City, Vietnam after Typhoon Nari swept through on the morning of October 15, 2013. Right after the typhoon, the Institute for Social and Environmental Transition (ISET) Vietnam and … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment