Tag Archives: green infrastructure

Tăng trưởng xanh nhìn từ những câu chuyện quốc tế

Bnews.vn – Mặc dù các đô thị đã và đang rất quan tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, nhưng cho đến nay phát triển đô thị tăng trưởng xanh là lĩnh vực còn rất … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ưu tiên phát triển kinh tế xanh

Tại Hội thảo “Phát triển bền vững – giải pháp cho TP Cần Thơ đến năm 2030” vừa được UBND TP Cần Thơ tổ chức, các nhà khoa học, nhà quản lý đã đánh giá lại kết quả đạt được … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Communicating the Value of Urban Biodiversity to Foster City Resilience

The evolution and expansion of cities has significantly impacted their biodiversity. The river valleys, harbors, and natural resources that once gave them life have mostly receded as part of the urban landscape. The loss of their critical benefits has, in … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Urban, Peri-Urban and Ecosystems Working Group

Urbanising centres and their peri-urban peripheries are located in a range of different ecosystems. These include, rural, forest and coastal landscapes. Whereas they provide critical services sustaining urban systems, when neglected, eroded or otherwise mismanaged they can pose risks like … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment