Tag Archives: Green growth

Quản lý phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh

Có rất nhiều cách thức để đi đến đích TTX, tuy nhiên quản lý phát triển đô thị (QLPTĐT) chiếm một vị trí rất quan trọng. Đặt vấn đề Nhằm giải quyết cân bằng mối quan hệ giữa phát triển … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vietnam Urban Areas to Integrate between Green Growth and Climate Change Resilience

The Vietnam forum on urban planning and development towards green growth and climate resilience was jointly held by the Ministry of Construction, the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), and the Quang Ngai provincial People’s Committee from  August 23 – … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, green growth, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , | Leave a comment

Turning Plans into Action at Asia Pacific NAMA Market Place

Building on the fresh momentum resulting from the Paris Climate Change Agreement, 2016 is a crucial year to translate global commitments on climate change and development finance into concrete actions and plans. In light of this, the UNFCCC secretariat has … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, green growth | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam – 2015 và Hội nghị thường niên năm 2015 Diễn đàn đô thị Việt Nam

Ngày 29/6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế và các thành viên Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) đã tổ chức Hội thảo “Xây dựng … Continue reading

Posted in Climate Change, green growth, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , | Leave a comment