Tag Archives: giảm thiểu rủi ro do thiên tai

Hội thảo: Chia sẻ kinh nghiệm quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Mô hình cảnh báo lũ sớm tại Quy Nhơn

Ngày 26 tháng 5 năm 2016 – Chương trình Quản lý tổng hợp nguồn nước và Phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu (BĐKH) do Vương quốc Bỉ tài trợ đã tổ chức hội … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Hội nghị khu vực Châu Á Thái Bình Dương về giới và giảm nhẹ rủi ro do thiên tai

Ngày 16/5/2016, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về Giới và Giảm thiểu rủi ro thiên tai với mục đích nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong công tác … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hội thảo “Xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai khung hành động Sendai giai đoạn 2015-2030 về giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam”/ Workshop on “Developing a Building Plan and Roadmap for the Implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 in Vietnam”

“Chủ động để quản lý rủi ro thiên tai một cách hiệu quả” là nội dung chính được nêu ra tại hội thảo “ Xây dựng Kế hoạch và Lộ trình triển khai Khung hành động Sendai giai đoạn 2015-2030 … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment