Tag Archives: flood management

Châu Á: Nỗ lực ngăn chặn viễn cảnh “thế giới nước”

Nước biển dâng do biến đổi khí hậu gây nên cùng với sụt lún đất đang là vấn đề cấp bách trên toàn châu Á. Gần đây, chính phủ Indonesia thông báo sẽ chuyển thủ đô ra khỏi Jakarta, một … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Flood management in Hat Yai City of Thailand

From 22-23 April 2015, the Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) organized a soft launch event and first exchange visit in the city of Hat Yai, Thailand. The event was co-hosted by the Hat Yai City Municipality and ACCCRN … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Flood management in the urban planning process – the 2014 UCR-CoP end of year event recap

It was great to see almost 30 UCR-CoP participants get together for the final UCR-CoP event of 2014 to discuss flood management issues in the urban planning and development process in Vietnam.

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Working Group Meeting | Tagged , , , , , | 1 Comment