Tag Archives: Đô thị

Explore ACCCRN: Find Out More Through the Eyes of Individuals and Institutions/ Tìm hiểu về ACCCRN Dưới Góc Nhìn của các Cá Nhân và Tổ Chức

Dear  colleagues, In 2008, The Rockefeller Foundation launched ACCCRN. The initiative initially focused on strengthening the capacities in cities to plan, finance and implement urban climate change resilience (UCCR) strategies and actions in 10 cities across India, Indonesia, Thailand and … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Thay Đổi Rủi Ro Ngập Lụt ở Vùng Ven Đô và Mở Rộng Mạng Lưới Liên Kết

– đây chính là chủ đề của hội thảo UCR-CoP tháng 11 lần này và cũng là dịp để các thành viên cùng nghe và thảo luận các kinh nghiệm và kết quả từ các dự án liên quan đến … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Xây dựng Bộ chỉ số Đô thị Chống chịu với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ Châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu Dự … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment