Tag Archives: disaster risk reduction

Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017”

   “Để có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp quốc gia tốt, chúng ta không chỉ dựa vào chuyên gia và nguồn vốn nước ngoài mà cần biết cách huy động các chuyên gia trong nước, các bộ, ngành … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Extreme weather, flood management, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

When all community members find themselves in a vulnerable situation, persons with disabilities may face even greater challenges

Our UCR-CoP member Nguyen Thi Phuc Hoa is on ACCCRN network member interivew. Nguyen Thi Phuc Hoa is an expert with an extensive background in working in the field of disaster risk reduction and climate change. She’s involved in many … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh | Tagged , , , | Leave a comment

Khả năng chống chịu với BĐKH của các đô thị có ý nghĩa sống còn

Trong thập kỷ vừa qua, sự hiểu biết về các mối đe dọa cũng như nguy cơ mà các thành phố Châu Á phải đối mặt đã được cải thiện đáng kể không chỉ đơn thuần nhờ sự ra đời … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Urban Climate Change Resilience Is Vital

In the last decade the understanding of the threats and risks cities face has deepened greatly, not least due to the Asia Cities Climate Change Resilience Network. Urban Climate Change Resilience (UCCR) refers to the ability of cities to manage the … Continue reading

Posted in disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment