Tag Archives: Danang

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Towards Green Cities: Integrated approaches for Sustainable Urban Growth

“Towards Green Cities: Integrated approaches for Sustainable Urban Growth” was one of the thematic panels during the recent conference “Integrative Urban Development:Towards Green and Resilient Cities in Vietnam” 24-25 Oct 2013 in Danang . The panel was focused on addressing green … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment