Tag Archives: CSIRO

The workshop of “Identifying Platform Partners to support Resilience Strategy implementation”

To introduce Platform partners, who provide services and tools under the “100 Resilient Cities” (100RC), on May 20, Da Nang Climate Change Coordination Office (CCCO) organized the workshop of “Identifying Platform Partners to support Resilience Strategy implementation”. The participants included … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Hội thảo “Xác định các Platform partner hỗ trợ thực hiện Chiến lược chống chịu”

Nhằm giới thiệu về các đối tác cung cấp dịch vụ (platform partner) và mạng lưới platform thuộc Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu – 100RC, ngày 20/5 vừa qua, Văn phòng Biến đổi khí hậu … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment