Tag Archives: COP 21

Khả năng chống chịu với BĐKH của các đô thị có ý nghĩa sống còn

Trong thập kỷ vừa qua, sự hiểu biết về các mối đe dọa cũng như nguy cơ mà các thành phố Châu Á phải đối mặt đã được cải thiện đáng kể không chỉ đơn thuần nhờ sự ra đời … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What We Learn at Resilient Cities 2016

Resilience is about people more than anything else. For every database, for every project, there is always a human interface: the civil servants, community leaders and regular citizens making resilience a reality. This was a red thread along the whole … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Extreme weather, Urban resilience | Tagged , , , , , | Leave a comment