Tag Archives: Compact of Mayors

Khả năng chống chịu với BĐKH của các đô thị có ý nghĩa sống còn

Trong thập kỷ vừa qua, sự hiểu biết về các mối đe dọa cũng như nguy cơ mà các thành phố Châu Á phải đối mặt đã được cải thiện đáng kể không chỉ đơn thuần nhờ sự ra đời … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Urban Climate Change Resilience Is Vital

In the last decade the understanding of the threats and risks cities face has deepened greatly, not least due to the Asia Cities Climate Change Resilience Network. Urban Climate Change Resilience (UCCR) refers to the ability of cities to manage the … Continue reading

Posted in disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment