Tag Archives: Climage Change

Paris Agreement – a Vigorous Ambition in the Fight Against Climate Change

Paris agreement considered the most ambitious climate change accord ever negotiated globally At 21:30 pm (Vietnam time) on Friday April 23, more than 150 leaders from countries around the world gathered at the United Nations headquarters in New York to … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Thỏa thuận Paris – Tham vọng mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu

Thỏa thuận Paris được đánh giá là bản thỏa thuận chống biến đổi khí hậu toàn cầu có tham vọng mạnh mẽ nhất từng được đàm phán. Vào 21h30 (giờ Việt Nam) ngày 23/4, lãnh đạo của hơn 150 quốc … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sự tham gia của cộng đồng là công cụ hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai tại đô thị

Có thể thấy Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM) tại đô thị là một chủ đề nhận được sự quan tâm sâu sắc của các thành viên UCR-CoP khi buổi hội thảo đầu tiên của … Continue reading

Posted in Climate Change, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inclusive resilience features at Asia-Pacific Urban Forum

The sixth Asia-Pacific Urban Forum (APUF-6) took place on Oct. 19-21 in Jakarta. This meeting, organized every four to five years through the UN, was hosted by the government of Indonesia and brought together policymakers and practitioners to discuss emerging … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment