Tag Archives: city resilience index

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Xây dựng Bộ chỉ số Đô thị Chống chịu với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ Châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu Dự … Continue reading

Posted in urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment

Sharing and collaboration at the heart of urban climate resilience: Contents from UCR-CoP workshop June 2015

Sharing the experience and knowledge of training and research projects on urban climate resilience in Vietnam, and seeking potential cooperation are key objectives in mind for all 30 members who participated in the sharing workshop of UCR-CoP. The event was … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Meeting Briefing, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment