Tag Archives: cities resilience

Người dân và các tập đoàn thế giới nói “không” với khí thải

(TTXVN/VIETNAM+) 14/09/2018 09:47 GMT+7 Lãnh đạo hàng chục thành phố, các khu vực và doanh nghiệp trên thế giới đã cam kết nói “Không” với năng lượng hóa thạch, ôtô thải khí, rác thải, khí thải CO2… nhằm bảo vệ môi … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

Urban Climate Change Resilience Is Vital

In the last decade the understanding of the threats and risks cities face has deepened greatly, not least due to the Asia Cities Climate Change Resilience Network. Urban Climate Change Resilience (UCCR) refers to the ability of cities to manage the … Continue reading

Posted in disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, urban planning, Urban resilience | Tagged , , , , , , , | Leave a comment