Tag Archives: chiến lược chống chịu

Khởi động chương trình “Tăng cường khả năng chống chịu của Cần Thơ”

(CT)- Ngày 13-12, UBND TP Cần Thơ cùng Ban điều hành “Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu” – khởi xướng bởi Quỹ Rockefeller (gọi tắt là Chương trình 100RC) và Viện Chuyển đổi Môi trường và … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Hội thảo “Xác định các Platform partner hỗ trợ thực hiện Chiến lược chống chịu”

Nhằm giới thiệu về các đối tác cung cấp dịch vụ (platform partner) và mạng lưới platform thuộc Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu – 100RC, ngày 20/5 vừa qua, Văn phòng Biến đổi khí hậu … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment