Tag Archives: CCCO

Chia sẻ và hợp tác nhằm xây dựng năng lực thích ứng với BĐKH: Các nội dung giá trị từ hội thảo UCR-CoP tháng 6/2015

Chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức từ các dự án đào tạo, nghiên cứu và lập kế hoạch thích ứng với BĐKH tại Việt Nam và tìm kiếm các cơ hội hợp tác tiềm năng là mục … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Flood management in Hat Yai City of Thailand

From 22-23 April 2015, the Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) organized a soft launch event and first exchange visit in the city of Hat Yai, Thailand. The event was co-hosted by the Hat Yai City Municipality and ACCCRN … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Đà Nẵng – Tìm giải pháp phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt

Ngày 18 tháng 3 năm 2014, UBND thành phố Đà Nẵng cùng Viện Chuyển đổi môi trường và Xã hội Hoa kỳ (ISET) tổ chức Hội thảo “Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt … Continue reading

Posted in Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , | Leave a comment

Learning from community-based management models under the North Vam Nao water control project

On January 11, 2014, the Climate Change Coordination Office (CCCO) in Can Tho traveled to An Giang to learn about the experiences from the community-based management model used under the North Vam Nao Water Control Project II (NVNWCP-II). The project … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | 1 Comment