Tag Archives: CCCO Da Nang

Phụ nữ Đà Nẵng luôn tiên phong trong lĩnh vực lồng ghép biến đổi khí hậu

Trong khuôn khổ các hoạt động thuộc chương trình tập huấn biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực ứng phó của các cán bộ, người dân sinh sống trên địa bàn Đà Nẵng, ngày 06/7 vừa qua, Văn phòng … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , | Leave a comment

Da Nang shares 100RC implementation experience with Can Tho

On the occasion of Can Tho becoming a new member of 100 Resilient Cities network (100RC), on the morning of June 6, the Climate Change Coordination Office (CCCO) of Da Nang City, also the CRO’s team, received Can Tho City’s … Continue reading

Posted in English / Tiếng Anh, Working Group Meeting | Tagged , , | Leave a comment

Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình 100RC với Cần Thơ

Nhân sự kiện thành phố Cần Thơ chính thức trở thành thành viên của Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu (100 Resilient Cities – 100RC), sáng ngày 06/6, Văn phòng Biến đổi khí hậu (CCCO) đồng … Continue reading

Posted in Climate Change, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt, Working Group Meeting | Tagged , , , , , , | Leave a comment

The workshop of “Identifying Platform Partners to support Resilience Strategy implementation”

To introduce Platform partners, who provide services and tools under the “100 Resilient Cities” (100RC), on May 20, Da Nang Climate Change Coordination Office (CCCO) organized the workshop of “Identifying Platform Partners to support Resilience Strategy implementation”. The participants included … Continue reading

Posted in Climate Change, disaster risk reduction, English / Tiếng Anh, Urban resilience | Tagged , , , , , , | Leave a comment