Tag Archives: Bien doi khi hau

Joining efforts for Urban Climate Resilience in Vietnam – Results from UCR-CoP Discussions

Yesterday (May 16, 2017) in Hanoi, active participants of the UCR-CoP met for the second time in 2017 to share and update of their work in climate resilience building in various cities and levels in Vietnam. The meeting was organized … Continue reading

Posted in Climate Change, English / Tiếng Anh, flood management, Urban resilience | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Nhân rộng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Các đô thị Việt Nam đang phát triển và mở rộng nhanh chóng về cả không gian, dân số và cơ sở hạ tầng, trong bối cảnh các tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn biến ngày càng … Continue reading

Posted in Climate Change, urban planning, Urban resilience, Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

(Xây dựng) – Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị (Bộ Xây dựng) phối hợp với Quỹ Rockefeller, Quỹ châu Á, Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội phối hợp tổ chức Hội thảo … Continue reading

Posted in Climate Change, Vietnamese / Tiếng Việt, Urban resilience, urban planning | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Đô thị thích ứng với ngập lụt

Áp dụng mô hình về thủy văn đô thị để biến nước lụt trở thành tài nguyên, thích ứng với ngập lụp đang được các nhà quy hoạch Việt nam nói chung và TP. HCM tính đến Xu hướng bão … Continue reading

Posted in Vietnamese / Tiếng Việt | Tagged , , , , , | Leave a comment